logo-parcours-1190 logo-parcours-1190

GEGEVENSBESCHERMING

Op deze pagina krijgt u alle nodige informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. “U” bent een bezoeker van de website of gebruiker van een online dienst aangeboden door het gemeentebestuur van Vorst. “Wij” zijn het gemeentebestuur van Vorst, Pastoorstraat 2, 1190 Vorst.


Welke type van gegevens wordt verwerkt?

Via de website verwerken wij:
– identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, IP-adres van het toestel waarmee u de website bezoekt
– gegevens met betrekking tot uw (aan)vragen wanneer u gebruik maakt van het contactformulier
– gegevens met betrekking tot de bezochte pagina’s op de website
Via deze website verzamelen wij geen speciale categorieën van gegevens over gezondheid, religieuze, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele voorkeur of etnische afkomst.

Verschillende instanties die in contact komen met de gegevensverwerking

In toepassing van artikel 6 van de wet nr 2004-575 van 21 juni 2004, volgen hierbij de verschillende instanties die betrokken zijn bij het concretiseren en behandelen van www.parcours1190.be en de gegevens die erop worden vermeld:

Eigenaar : Gemeentebestuur Vorst, Pastoorstraat 2, 1190 Vorst (culture@forest.brussels) 

Verantwoordelijke publicatie : Gemeentebestuur Vorst
Webmaster : TAVU sprl, 335 Avenue des Alliés 1190 Firest (hello@tavu.be)

Webhost : Paradigm.brussels, Kunstlaan 21, 1000 Brussel 


Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Om uw (aan)vragen te behandelen

Met uw toestemming, wanneer u een vraag stelt via het contactformulier, om uw vragen, opmerkingen, suggesties of verzoeken te beantwoorden.

Om onze infrastructuur en uw gegevens te beschermen

De identificatiegegevens van de toestellen die verbinding maken met onze website worden bewaard alsook de activiteiten op de website, om ‘piraten’-activiteiten, die de website en uw gegevens in gevaar zouden brengen, te kunnen voorkomen en onderzoeken.

Om onze diensten te verbeteren

Bezoekersstatistieken worden anoniem bijgehouden om onze website te verbeteren volgens de bezoekfrequentie van de webpagina’s.

Aan wie worden deze gegevens overgemaakt?

Uw gegevens verzameld via deze website worden nooit overgemaakt in een vorm waardoor u geïdentificeerd zou kunnen worden buiten het gemeentebestuur van Vorst.

De statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website zijn “geanonimiseerd” waardoor ze niet aan een persoon gelinkt kunnen worden.

In sommige gevallen verplicht de wet ons om deze informatie over te maken aan de gerechtelijke autoriteiten/vervolgende instanties.

Uw gegevens worden ook niet buiten de Europese Unie bewaard.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De bezoekgegevens van de website worden bewaard gedurende 1 jaar.

De gegevens verzameld via het contactformulier worden bewaard tot uw (aan)vraag is behandeld.

Wat zijn uw rechten?

De wet staat u toe om:
– Duidelijke informatie over de verwerking van uw gegevens te ontvangen.
– Een correctie van uw gegevens te vragen.
– Een kopie van de gegevens te verkrijgen (geen kosten voor de eerste aanvraag).
– De verwijdering van de gegevens te vragen, voor zover er geen verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.
– De opschorting van de verwerking van uw gegevens (zonder verwijdering) te vragen.
– Uw toestemming om uw gegevens in de toekomst te verwerken in te trekken.
Deze rechten gelden voor alle verwerkingen uitgevoerd door het gemeentebestuur van Vorst maar bepaalde wetten en reglementen kunnen deze rechten beperken.
Voor deze aanvragen kan u een e-mail sturen naar dpo@vorst.brussels
of per post naar het volgende adres: Privacy, Gemeentebestuur Vorst, Pastoorstraat 2, 1190 Vorst.

Meer informatie krijgen of een klacht indienen

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw (aan)vraag met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met onze afgevaardigde voor de gegevensbescherming: ciso_dpo@vorst.brussels
of per post naar het volgende adres: Afgevaardigde voor de Gegevensbescherming, Gemeentebestuur Vorst, Pastoorstraat 2, 1190 Vorst.
U kunt eveneens een klacht indienen bij de controleautoriteit:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Cookies en opvolging van de online activiteiten

Deze website maakt gebruik van cookies, kleine gegevensbestanden die uw voorkeuren en andere bezoekinformatie bewaren en die worden opgeslagen op uw toestel.

De bezoekersstatistieken van deze website worden verkregen via “Google Analytics”.  Deze gegevens worden geanonimiseerd zodat elke verwijzing naar uw identiteit onmogelijk is.