logo-parcours-1190 logo-parcours-1190

DEELNAMEVOORWAARDEN

WIE KAN DEELNEMEN AAN PARCOURS 1190 ?

Elke kunstenaar die gedomicilieerd is en/of werkt op het grondgebied van de gemeente Vorst en die wil deelnemen via een tentoonstelling van eigen werk in zijn/haar atelier of op een locatie van derden, net als elke burger/vereniging/organisatie/museum/galerij/cultuurcentrum die één of verschillende ruimtes ter beschikking wil stellen aan één of verschillende deelnemende kunstenaars tijdens het Parcours, dat plaatsvindt van 5 tot 8 oktober 2023.

HOE DEELNEMEN ?

U dient een deelnameformulier in te vullen en tegen uiterlijk 5 juni 2023 door te sturen met minimum 3 afbeeldingen. U vindt de formulieren op de website www.parcours1190.be. Bij vragen of problemen neemt u contact op met de gemeentelijke cultuurdienst (cultuur@vorst.brussels).

WAARTOE VERBINDEN DE DEELNEMERS ZICH ?

Inschrijvingen zijn gratis, deelname wordt in geen enkel geval vergoed.

Elk ingestuurd project zal worden aanvaard zoals het werd doorgestuurd via het deelnameformulier, er is geen selectie op basis van esthetiek van de werken.

Deelnemers geven een vrijstelling van auteursrechten voor het gebruik van afbeeldingen van de werken in het kader van de promotie van het evenement (flyer, plan, affiche, persdossier, site, facebookpagina…).

Deelnemers verklaren hun tentoonstellingsruimte gratis open te stellen:

  • tijdens de Gallery Night (5 oktober 2023, van 17u tot 24u);
  • en/of tijdens de openingsavond van de ateliers (6 oktober 2023, van 17u tot 24u);
  • en/of tijdens het weekend voor de vrije bezoeken (7 en 8 oktober2021, van 10u tot 18u).


Deelnemers geven Parcours 1190 meer zichtbaarheid door:

  • hun contacten op sociale media uit te nodigen en het evenement te delen;
  • het evenement te promoten bij hun buren en omgeving – het is de uitgelezen gelegenheid om hen te ontmoeten en te laten kennismaken met uw werk ;
  • een duidelijke bewegwijzering te voorzien voor een vlotte doorloop van de bezoekers ;
  • een plan met de activiteiten van het Parcours ter beschikking te stellen van alle bezoekers;
  • de officiële facebook- en instagrampagina van het Parcours 1190 te gebruiken bij het plaatsen van foto’s, commentaren enzovoort … ;
  • door de hashtag #parcours1190 te vermelden bij elke post met betrekking tot Parcours 1190 op twitter, instagram en/of facebook.


Deelnemers maken de te bezoeken ruimte zo toegankelijk mogelijk voor het publiek.

Deelnemers verlenen toegang aan alle bezoekers van het Parcours.

Deelnemers dienen op geen enkele manier onkosten in voor de inrichting van lokalen, het ontvangen van bezoekers, de verzekering van de werken, voor persoonlijke bezittingen… en verwachten geen enkele subsidie daarvoor.

Deelnemers ontlasten de organisatoren van elke verantwoordelijkheid in geval van diefstal of schade die die rechtstreeks of onrechtstreeks werd veroorzaakt tijdens de bezoekersdagen en -uren van Parcours 1190.

Deelnemers volgen de gemeentelijke reglementen m.b.t. het aanplakken van affiches, en dit zowel op het grondgebied van de gemeente Vorst als daarbuiten. Worden deze regels niet gevolgd, dan zijn de organisatoren van Parcours niet verantwoordelijk voor opgelegde sancties of boetes.

Deelnemers zullen zorgen voor een vrijstelling van eventuele rechten (SABAM) en billijke vergoeding bij muziekinterventies tijdens Parcours 1190.

De organisatoren van Parcours 1190 hebben het recht om de locaties te bezoeken om zich ervan te verzekeren dat alle veiligheidsvoorschriften worden gevolgd en de ruimte niet lucratief wordt onderverhuurd.

Elke vorm van kwaadwillig gedrag of elke kwaadwillige procedure tegen de organisatoren en/of de deelnemers wordt niet getolereerd, de verantwoordelijke wordt onmiddellijk geschrapt uit het evenement. Dit geldt ook voor het gebruik van alle gegevens die digitaal of via een andere manier tussen de organisatoren en de kunstenaars zijn uitgewisseld. Deze gegevens mogen op geen enkele andere manier worden gebruikt, doorgegeven of hergebruikt, op straf van gerechtelijke vervolging en een definitieve uitsluiting van het evenement.

De deelnemers verklaren om zorgvuldig alle maatregelen en protocollen te zullen volgen die door het federale Overlegcomité zullen worden voorgeschreven tijdens het Parcours 1190.

WAARTOE VERBINDEN DE ORGANISATOREN ZICH?

De organisatoren organiseren een reeks tentoonstellingen en activiteiten in de publieke infrastructuren en in de openbare ruimte, om zo het brede publiek te betrekken bij het evenement.

De organisatoren zorgen voor een tweetalige communicatiecampagne en een persdossier.

De organisatoren ontwikkelen een online repertoire met informatie over alle deelnemers en een plan met alle activiteiten/tentoonstellingen.

De organisatoren maken een affiche, postkaarten en de website www.parcours1190.be.

De organisatoren bezorgen aan alle deelnemers bewegwijzering en promotiemateriaal.

De organisatoren vragen aan geen enkele deelnemer een deelnamebijdrage of een aandeel op de eventuele gerealiseerde verkoop van werken.