date img-arrow-black

Tot 3o JUNI 2o23

PROJECTOPROEP
STRAATCONCERTEN

PARCOURS 1190 wordt één groot feest en de deelnemende kunstenaars willen graag hun exporuimte laten weergalmen in hun wijk. We zoeken daarom muzikanten die gedomicilieerd zijn in Vorst, om tijdens het volledige evenement akoestische concertjes te voorzien voor de ingang van een atelier, exporuimte of galerie en zo de buurt muzikaal warm te maken om op ontdekking te gaan.

img-etoile
img-spirale

Stuur tot en met 30 JUNI 2023 je projectvoorstel door!

Uit de voorstellen zal een selectie worden gemaakt op basis van haalbaarheid (autonomie van het project), het gemeenschapsoverschrijdende karakter, de geografische spreiding over de gemeente en het totale beschikbare budget.

Registratie voltooid