43

CPAS de Forest

,

Expo Coll

J-B Vanpéstraat 50

Vanuit de overtuiging dat cultuur een formidabel instrument voor sociale emancipatie blijft, ondersteunt het OCMW van Vorst elk initiatief dat de band tussen burger en cultuur versterkt. De socioculturele dienst en een participatieve culturele commissie namen hiertoe al tal van initiatieven. Artistieke zelfexpressie is een positieve hefboom voor de persoonlijke ontwikkeling van elk individu en zonder twijfel een onmisbaar instrument om culturele participatie te vergroten. Wij komen allemaal in ons dagelijks leven, en vaak zonder het te beseffen, in contact met verbazingwekkende creatieve processen. Het is vanuit deze ambitie om aan te zetten tot ontdekking en gezelligheid dat het OCMW van Vorst opnieuw meedoet aan Parcours 1190 en met veel enthousiasme een groepstentoonstelling herbergt van 3 getalenteerde kunstenaars: Kimia Nasirian, Rosalba Pilato en Marc Stevens.

https://www.cpasforest.irisnet.be

Artistes présents