3

Laurent van Roy

,

Beeldende kunsten, schilderijen

Van Volxemlaan 401

"Laurent van Roy, een autodidact kunstenaar, is vooral bezig met de grafische kunsten zoals schilderen, strips, tekenen en fotografie. Zijn werk stelt de almacht van de kunstenaar over zijn werk in vraag... Uit deze vraag vloeit de noodzaak voort om in zijn werk terug te keren naar het gebaar, tegen de stroom in van de toenemende technologisering van de artistieke activiteit. Niet uit nostalgie of dubieus pastisme, maar vanwege het risico en het ongemak dat dit definitieve en onherstelbare gebaar met zich meebrengt. Deze zoektocht naar risico en gevaar komt tot uiting in zijn verhalend, beeldend en fotografisch werk. Het leidende principe is het gewone te sublimeren, de vergissing en het triviale uit te vergroten."

https://www.laurentvanroy.be