41

Frédo Fricx

,

Beeldende kunsten

Green Fabric - Brusselsesteenweg 24

Geboren in Brussel, 1965. Frédo Fricx ontwikkelt beeldende kunstwerken waarin sporen, transparantie, licht, herinneringen... met een mengeling van technieken en gevarieerde media centraal staan.

Huishoudkunde. In 1928, schreef Therese... zorgvuldig haar recepten op in haar huishoudschriften... In hetzelfde jaar werd het algemeen kiesrecht toegekend aan vrouwen in het Verenigd Koninkrijk. Het was de botsing van twee werelden, van twee verschillende visies op de plaats van de vrouw in de samenleving. "Economie domestique " wil vooral ongelooflijke vrouwen in de kijker zetten, met in het achterhoofd hun moeilijke en nog steeds actuele weg van emancipatie en strijd, met als uitgangspunt de twee schriften van een zekere Thérèse waarin we "stichtelijke" teksten over vrouwen vinden...

@https://www.instagram.com/fredofricx/