55

Frédo Fricx

, , , ,

Beeldende kunst

Jean-Baptiste Baeckstraat 33

Frédo Fricx is beeldend kunstenaar. Ze is geboren in 1965 en woont en werkt in Brussel. Na haar studies aan La Cambre ontwikkelde ze een multidisciplinaire aanpak gebaseerd op beeldoverdracht, boksen en transparantie, met links naar het verleden via oude geschreven of fotografische documenten of jeugdherinneringen. Getransponeerd naar onze hedendaagse tijd, resoneren ze met kwesties die ons vandaag bezighouden: ecologie, de plaats van vrouwen in de samenleving, de natuur in onze steden, enz. De gebruikte materialen kunnen huishoudboekjes zijn, een geïllustreerde vogelatlas, kinderchromos (dierenplaten), persoonlijke herinneringen of overgeleverde verhalen (het gearrangeerde huwelijk van een grootmoeder). Ze worden willekeurig bijeengeraapt om een soort verzameling te vormen, een intiem museum, en vormen een repertoire van vormen waaruit geput kan worden. De verhalen die naar boven komen, of ze nu verzonnen zijn (van foto's) of echt (van intieme geschriften), vormen een belangrijk deel van de beweging van het project.

Papieren vogels. Sinds de jaren 1980 zijn er 600 miljoen vogels verdwenen in Europa. Deze achteruitgang houdt verband met menselijke activiteiten: intensieve landbouw, vernietiging van natuurlijke habitats, pesticiden, gebrek aan voedsel, vervuiling, klimaatverandering, predatie door invasieve soorten, overmatige jacht, vogelmalaria, enz. Zijn vogels en andere diersoorten voorbestemd om niet meer te worden dan papieren plaatjes in encyclopedieën? Hoewel we in eerste instantie blij zijn om de kleine wervelende kleurflarden in de etalage te zien, is het een vreugde die in contrast staat met de impact van de mens op de natuur.

6/10 – 17:00 concert UNA

@fredofricx