31

Dorothée Wycart

,

Schilderijen, fotografie

Albertlaan 108/rez

Dorothée Wycart is afkomstig uit het noorden van Frankrijk en woont sinds 15 jaar in Brussel. Zij studeerde kunst aan het Institut Saint-Luc in Doornik en aan de Ecole Supérieure d'Art du Nord de la France. Hoewel tekenen en schilderen haar eerste expressievormen waren, vond zij in de fotografie haar ware roeping. Haar beelden zijn opgebouwd als schilderijen met een sterk visuele textuur en waarbij de kijker een gevoel van onzekerheid krijgt tegenover de weergegeven realiteit. Zij creëert biomorfe vormen die verwijzen naar menselijke of dierlijke organen, wortels, moleculen, zeewezens... Dit zijn haar mentale landschappen, onwerkelijk, droomachtig, vloeiend, tegelijk intens en luchtig.

Foto van de straatlantaarns in de Bervoetswijk, naarmate de seizoenen veranderen en de wijk evolueert.

https://https://dorotheewycart.tumblr.com