37

Ania Lemin

, ,

Beeldende kunsten, illustraties, street art

Van Volxemlaan 71

Ania Lemin volgde een opleiding visuele communicatie aan de Académie des Beaux-Arts in Brussel en is in haar artistieke benadering eigenlijk van meet af aan een ėternal jack-of-all-trades die, naargelang de nieuwsgierigheid van het moment, tekent, schildert, beeldhouwt, fotografeert of video's, installaties of muziek maakt. In haar werk verkent ze op een grafische en poëtische manier de sterktes en de gebreken van de mens. Centraal staat het zoeken naar kracht en rijkdom doorheen het in vraag stellen van onze diversiteit en kwetsbaarheid. Zij geeft op die manier een stem of beeld aan de stemlozen, de kwetsbaren, de bescheidenen.

Lien : http://www.anialemin.com